บริษัท มินเซนเมชีนเนอรี่ จำกัด

 

     
Kubota
grundfos
mazak
Pinacho
Chevalier
Durma
Strojimport
Davi
Shigiya
Okamoto
Maximart
Ibarmia
Sunnen

  บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด 777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Min Sen Machinery Co., Ltd. 777 Mahachai Road, Wangburapaphirom, Pranakorn, Bangkok 10200
Tel: +662 621 1000 - 29    Fax: +662 225 2877 - 8    Email: minsen@minsen.co.th