agri_service_01.jpg

ศูนย์ให้ความรู้ และคำปรึกษา

                    ด้วยประสบการณ์ด้านเครื่องมือจักรกลการเกษตรกว่า 60 ปีเราได้เก็บรวบรวมคลังความรู้การแก้ไขเบื้องต้นและพร้อมให้คำปรึกษาการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับ การใช้งาน ได้ประโยชน์สูง และคุ้มค่าที่สุด

เครื่องจักรกลการเกษตร

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมระบบราง