รถซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟฟ้า OCS

รถสำหรับซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟฟ้าชนิดสัมผัสเหนือศรีษะ ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานที่เกี่ยวกับงานที่สูงได้ทุกชนิด เช่นการดึงสายไฟ และการซ่อมบำรุงสายไฟ โดยที่เครื่องยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยให้การทำงานในแถบเมือง หรือการทำงานภายในอุโมงค์เป็นได้ได้อย่างราบรื่น โดยที่ไม่มีปัญหามลภาวะด้านเสียง และตัวยานพาหนะยังช่วยให้การทำงานหน้างานเป็นไปอย่างง่ายดาย และมีประสิทธิผลเครื่องจักรกลการเกษตร

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมระบบราง