top of page

รถสำหรับการวัดรางและตรวจสอบตรวจจับคลื่นความถี่สูง

(Track Measurement and Ultrasonic Inspection Trolley)

รถสำหรับการวัดรางและตรวจสอบตรวจจับคลื่นความถี่สูงช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความประสบการณ์ที่ดี ด้วยระบบขับเคลื่อนตัวเอง และอำนวยความสะดวกเอนกประสงค์ สำหรับตรวจสอบและวัดค่าพารามิเตอร์รางทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถตรวจจับคลื่นความถี่สูงได้สูงสุดถึง 20 กม./ชม. ด้วยระบบบนยานพาหนะที่ใช้งานง่ายจะตรวจจับและทำเครื่องหมายบนรางหากพบสิ่งผิดปกติ และยังสามารถรับประกันค่าความแม่นยำสูงสุดอย่างรวดเร็วประมาณ 50 Kph. จากการอ่านการบันทึกค่าพารามิเตอร์ของราง ห้องโดยสารสามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากถึง 4 คนสำหรับการวัดและวิเคราะห์ขณะที่ยานพาหนะกำลังทำงาน ไม่รวมผู้ขับขี่ (สามารถขับได้เพียง 1 คน)Comments


เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page