top of page

สัมมนา Grundfos เป้าหมายสู่ Net Zero Emission กับ Grundfos E-Pump


Seminar Grundfos เป้าหมายสู่ Net Zero Emission กับ Grundfos E-Pump

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้ร่วมกับ Grundfos Thailand จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ "Possibility in every drop เป้าหมายสู่ Net Zero Emission กับ Grundfos E-Pump" โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ทาง มินเซนแมชีนเนอรี่ และ Grundfos ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง การลดใช้พลังงาน เพื่อเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero Emission การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และให้ความรู้ระบบปั๊มน้ำที่ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

พร้อมทั้งได้สาธิตการใช้งานปั้มน้ำรุ่น Hydro Multi-E ที่มีความน่าเชื่อถือสูง และเป็นปั้มน้ำทางเลือกที่ดีที่สุดในการเพิ่มแรงดันน้ำโดย Hydro Multi-E แต่ละตัวสามารถสื่อสารกันได้ เพราะปั๊มแต่ละตัวสามารถ ทำหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมได้ ทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้แบบ 100% ในกรณีที่เซนเซอร์หรือปั๊มตัวใดตัวหนึ่ง ชำรุด เมื่อใช้ งานร่วมกับแอป Grundfos Go ทำให้การควบคุมการทำงาน และทำรายงานเป็นเรื่องที่ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

Comments


Agriculture

Agri_xl.jpg

Water System

Water_xl.jpg

Machine Tools

Machine_Tools_xl.jpg

Railway Solution

Railway_xl.jpg
bottom of page