top of page

อบรมเชิงวิชาการ ส่งต่อ "ศักยภาพและความรู้" ให้กับเหล่าคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค


อบรมเชิงวิชาการให้กับเหล่าคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้รับมอบหมายเป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง 5 Axis Machine and Technology และสาธิตการทำงานของเครื่องจักร ในครั้งนี้ มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้ร่วมมือกับ Mazak,

hyperMILL, Emuge Franken และ Haimerจุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เรามุ่งเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ ให้กับระบบทางการศึกษา เพื่อส่งต่อให้กับ นักศึกษาและเยาวชนผู้ที่สนใจ ต่อไป


Comments


Agriculture

Agri_xl.jpg

Water System

Water_xl.jpg

Machine Tools

Machine_Tools_xl.jpg

Railway Solution

Railway_xl.jpg
bottom of page