top of page

เครื่องทดสอบตัวรถไฟฟ้า

เครื่องทดสอบตัวรถไฟฟ้าใช้เพื่อการทดสอบการโหลดและการวัดทางเรขาคณิตของชุดแคร่ทั้งชุด เครื่องจักรจะใช้ในการวัดน้ำหนักโดยการทำแนวตั้งกับโบกี้(แคร่) เพื่อทดสอบและช่างน้ำหนักของล้อแต่ละล้อ รวมไปถึงการโก่งตัวของสปริง ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบแรงที่ใช้กับชุดแคร่ทั้งชุด โดยการใช้กระบอก

ไฮดรอลิกแบบกด และแรงที่ล้อรถไฟขณะที่อยู่บนราง โดยการทดสอบจะมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อฐานที่อยู่ใต้อุปกรณ์

Kommentare


เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page