เครื่องทดสอบตัวรถไฟฟ้า

เครื่องทดสอบตัวรถไฟฟ้าใช้เพื่อการทดสอบการโหลดและการวัดทางเรขาคณิตของชุดแคร่ทั้งชุด เครื่องจักรจะใช้ในการวัดน้ำหนักโดยการทำแนวตั้งกับโบกี้(แคร่) เพื่อทดสอบและช่างน้ำหนักของล้อแต่ละล้อ รวมไปถึงการโก่งตัวของสปริง ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบแรงที่ใช้กับชุดแคร่ทั้งชุด โดยการใช้กระบอก

ไฮดรอลิกแบบกด และแรงที่ล้อรถไฟขณะที่อยู่บนราง โดยการทดสอบจะมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อฐานที่อยู่ใต้อุปกรณ์

เครื่องจักรกลการเกษตร

Agri_xl.jpg

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Water_xl.jpg

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

Machine_Tools_xl.jpg

อุตสาหกรรมระบบราง

Railway_xl.jpg