top of page

มารู้จักข้าว กข43หากพูดถึงข้าวที่กำลังมาแรงในช่วงปี 2018 คงหนีไม่พ้น ข้าวพันธุ์ กข.43 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณ (พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี1 (พันธุ์พ่อ) ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี โดยคัดเลือกได้สายพันธุ์ SPR99007-22-1-2-2-1 และได้ปลูกทดสอบผลผลิตในศูนย์วิจัยข้าวและนาเกษตรกรด้วยวิธีหว่านน้ำตมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในที่สุดคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์กรมการข้าว ก็ได้พิจารณารับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 โดยใช้ชื่อว่า "กข.43"


ปัจจุบันจะพบแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ กข.43 อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากข้าว กข.43 ควรปลูกในพื้นที่นาชลประทาน พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน หรือพื้นที่ที่เกษตรกรมีเวลาทำนาน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่น ๆ รวมไปถึงในพื้นที่ที่มีปัญหาวัชพืชระบาดในนาข้าวก็เหมาะจะปลูกข้าว กข.43 ด้วยเช่นกัน เนื่องจากข้าว กข.43 เป็นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 95 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ อีกทั้งข้าว กข.43 ยังเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคใบใหม้และปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระดับปานกลาง ในพื้นที่ที่มีปัญหาเพลี้ยกระโดดจึงสามารถปลูกข้าว กข.43 ได้


จากการศึกษาวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มาหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวในเชิงสุขภาพ โดยคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ปลูกในประเทศไทยมากกว่า 100 พันธุ์ พบว่าข้าว กข.43 ให้ปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวอมิโลสต่ำชนิดอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ในมนุษย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีที่พบว่าข้าว กข.43 มีค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวขาวน้อยกว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และมีค่าใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวอมิโลสสูง


"ข้าว กข.43 กินแล้วดีอย่างไร"

ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ นั้นดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากว่า ข้าวที่ให้น้ำตาลต่ำนั้น ร่างกายจะเปลี่ยนแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ำตาลได้ช้าลง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มในระดับที่พอเหมาะ ไม่เพิ่มเร็วจนเกินไป จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และผู้ที่ต้องควบคุมน้ำตาลเป็นพิเศษ รวมถึงผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และคนที่รักสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนไทย ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกกำลังกายแล้ว เรื่องของการรับประทานข้าว ก็เป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่เราต้องรับประทานอยู่เป็นประจำ ซึ่งข้าว กข.43 ในข้าวขัดขาวนั้น มีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ 57.5 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ ถึงปานกลาง และนอกจากคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นข้าวที่ถูกอกถูกใจคนรักสุขภาพแล้ว ข้าวกข.43 เมื่อหุงสุกแล้วยังเป็นข้าวที่ให้ความนุ่ม เหนียวม และมีกลิ่นหอมคล้าย ๆ กับข้าวหอมมะลิอีกด้วย


"หากรู้แบบนี้แล้ว ลองปรับเปลี่ยนมาทานข้าวที่ดีต่อสขภาพกันเยอะ ๆ ครับ สุขภาพดีที่เราเลือกเองได้"Comments


Agriculture

Agri_xl.jpg

Water System

Water_xl.jpg

Machine Tools

Machine_Tools_xl.jpg

Railway Solution

Railway_xl.jpg
bottom of page