หมวดหมู่

เครื่องสีข้าวขาว สิงห์สยาม รุ่น MS 100 RW

MS 100 RW

รายละเอียด

ประสิทธิภาพ
- สีข้าวเปลือกได้ 30 - 35 กิโลกรัม/ชั่วโมง
- เหมาะสาหรับสีข้าวขาวบริโภคในครัวเรือน
- ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- มีถุงใส่ร้าหยาบ ป้องกันฝุ่นละออง

ข้อมูลจาเพาะ
- มอเตอร์ 1 แรงม้า 220 โวลต์
-น้าหนักเครื่อง 33 กิโลกรัม
- ขนาด 30 X 52 X 82 เซ็นติเมตร (รวมกรวยใส่ข้าวเปลือก)
- ขนาด 30 X 52 X 50 เซ็นติเมตร (ไม่รวมกรวยใส่ข้าวเปลือก)
(กว้าง X ยาว X สูง)

*หมายเหตุ เครื่องสีข้าวรุ่นนี จะไม่มีแกลบเนื่องจากไม่มีการกระเทาะเปลือก
หากต้องการให้ได้ข้าวขาวคุณภาพดี ควรกระเทาะเปลือกข้าวก่อนน้ามาขัด

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120