หมวดหมู่

เครื่องสีข้าวกล้อง ตรา สิงห์สยามรุ่น MS 325 BM

MS 325 BM

รายละเอียด

ประสิทธิภาพ
1.สีได้เฉพาะข้าวกล้อง                                             2.สีข้าวเปลือกได้ 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง
3.พร้อมเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกในตัว            4.พร้อมเครื่องคัดแยกข้าวกล้องในตัว
5.เหมาะสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนและประชาชนทั่วไป 6.นำไปรับจ้างสีข้าวหรือสีข้าวจำหน่าย

ข้อมูลจำเพาะ
1.ใช้มอเตอร์ ทั้งหมด 4 ตัว รวมกัน 3.25 HP
- ชุดกระเทาะเปลือก ใช้มอเตอร์ 2 HP
- ชุดเครื่องคัดแยกข้าวกล้อง ใช้มอเตอร์ 0.5 HP หรือ ( 1/2 HP )
- ชุดกระพ้อตักข้าวเปลือก ใช้มอเตอร์ 0.5 HP หรือ ( 1/2 HP )
- ชุดทาความสะอาดข้าวเปลือก ใช้มอเตอร์ 0.25 HP หรือ (1/4 HP)
2.นาหนักเครื่อง 480 กิโลกรัม
3.ขนาด
- กว้าง 230 ซม. - ยาว 220 ซม. - สูง 260 ซม.

หมายเหตุ
- กินไฟชั่วโมงละ 10 - 12 บาท
- ใช้ลูกยางในการกระเทาะเปลือกข้าว จำนวน 3 ลูก
- ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 15 แอมป์ , 220 โวลต์
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี
*ประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้งาน

มีเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกรวมอยู่ในชุดนี ด้วยแล้ว (MS 25 SM)

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120