หมวดหมู่

เครื่องสีข้าวกล้อง สิงห์สยาม รุ่น MS 50 BM - 1

MS 50 BM - 1

รายละเอียด

ประสิทธิภาพ
- สีข้าวเปลือกได้ 35-50 กิโลกรัม/ชั่วโมง
- เหมาะสาหรับสีข้าวกล้องบริโภคในครัวเรือน
- แบบ 3 ลูกยาง เพิ่มประสิทธิภาพในการกระเทาะเปลือกข้าว
- แยกแกลบในตัว

ข้อมูลจาเพาะ
- มอเตอร์ 1/2 แรงม้า 220 โวลต์
- ขนาด 76 X 30 X 90 เซ็นติเมตร
กว้าง X ยาว X สูง

*หมายเหตุ
- การสีข้าวกล้องจะไม่มีรา
- การสีข้าวกล้องต้องสีซาอีกหนึ่งรอบ

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120