หมวดหมู่

เครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น MS 83 BM

MS 83 BM

รายละเอียด

ประสิทธิภาพ
- สีข้าวเปลือกได้  50 - 60  กิโลกรัม/ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับสีข้าวกล้องแพ็คถุงจำหน่าย (ครัวเรือน)
- ติดตั้งล้อที่ฐานเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- แยกแกลบในตัว สีรอบเดียวไม่มีกากปน

ข้อมูลจำเพาะ 
- น้ำหนัก
เครื่อง  130  ก.ก.
- มอเตอร์ 2 ตัวขนาด  1/2  แรงม้า , ขนาด 1/3  แรงม้า  220 โวลต์
- ขนาด    115 x 80 x 120  เซ็นติเมตร

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120