หมวดหมู่

มอนิเตอร์ CR, CRE- การเฝ้าตรวจปั๊ม

มอนิเตอร์ CR, CRE

รายละเอียด

ภาพรวม
เบื่อที่ต้องตรวจสภาพปั๊มเป็นประจำแล้วพบว่ายังทำงานได้ดีบ้างไหม? เมื่อมี CR monitor ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบบ่อยๆ หรือซ่อมบำรุงเป็นระยะโดยไม่จำเป็น ด้วยการตรวจติดตามและตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญๆ ในกระบวนการตลอด 24 ชม. ทุกวัน ทำให้มอนิเตอร์อัจฉริยะเครื่องนี้ทำนายได้ล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนเครื่องจะเสีย คำเตือนล่วงหน้าช่วยให้คุณแก้ไขจุดบกพร่องได้ก่อนจะกลายเป็นปัญหา จึงช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องจะหยุดทำงานด้วยสาเหตุที่คาดไม่ถึงซึ่งสร้างความเสียหายราคาแพงลงให้เหลือน้อยที่สุดได้ ซึ่งในทางกลับกันส่งผลดีต่อกระบวนการ เพราะมอนิเตอร์ CR ช่วยปรับการทำงานของปั๊มให้เหมาะสม ในแง่ของประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน
 
การใช้งาน
  • ปั๊มสำหรับงานหนักที่ไม่สามารถหยุดพักได้
  • ปั๊มที่ต้องเจอกับปัญหาความสึกหรอหรืออุดตันจากเศษวัสดุที่ปะปนอยู่ในของเหลวที่สูบ
  • ปั๊มที่อยู่ในกระบวนการที่จำเป็นต้องตรวจติดตามและควบคุมอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติและข้อดี
  • ตรวจการทำงานของปั๊มว่ามีประสิทธิภาพลดลงหรือไม่
  • ตรวจหาโอกาสเกิดไอในเรือนปั๊ม
  • ตรวจหาการทำงานผิดปกติ
  • วางแผนบำรุงรักษาเครื่องอัตโนมัติ
จุดเด่น
  • ตรวจหาประสิทธิภาพที่ลดลง
  • ตรวจหาโอกาสเกิดไอในเรือนปั๊ม
  • ตรวจการทำงานของปั๊มที่จุดการทำงานผิดปกติ

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120