หมวดหมู่

Grundfos BME / BMET / BMEX

BMEX

รายละเอียด

The Grundfos BME / BMET / BMEX pump systems are suitable for water treatment applications handling seawater and brackish water desalination.
All pump materials which are in contact with the seawater are made from 904L or duplex stainless steel.
In addition, the materials in contact with water in the pressure exchanger are made from duplex stainless steel and ceramic.
The BMET booster system consists of:
 • a BME high pressure feed pump
 • a BM high pressure turbine pump

The BMEX booster system consists of:
 • a BME high pressure feed pump
 • one or more X-Changers
 • a BM high pressure ciculation pump of high-grade stainless steel
 • a Variable Frequency Drive
The BME / BMET and BMEX booster systems are based on the hydraulics of Grundfos SP_R submersible pumps and an ERD (Energy Recovery Device).
The booster system is used for:
 • desalination of sea water in reverse osmosis systemt, i.e. SWRO systemts (SWRO = Sea Water Reverse Osmosis).
Applications
 • Desalination of brackish water and seawater.

Features and benefits
 • Energy recovery up to 60 %, compared to conventional systems, resulting in short payback period
 • Corrosion- and wear-resistant internal ceramic components
 • Couplings for easy installation
 • High-grade stainless-steel frame and manifold
 • Large flow rates and high heads
 • Motor and bearings are standard components
 • Maintenance-free shaft seal
 • Easy to dismantle for service
Technical Data
Flow,Q : Max. 500 to 2500 m3/h
Head,H : Max.810 m
Liquid temp : +40 0C
Operat pres : Max.80 bar

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120