หมวดหมู่

GHT9 G2 / G4

GHT9 G2 / G4

รายละเอียด

Machine Specifications
 
  G2  G4
Swing over bed 1600 mm 1600 mm
Swing over cross slide 1225 mm 1320 mm
Distance between centers  1-24 m 1-24 m
Speed range 0-710 min-1 0-710 min-1
Weight between centers 25000 kg  25000 kg
                        
 

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120