หมวดหมู่

MP204

MP204

รายละเอียด

ภาพรวม
MP204 เป็นอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสหรือปั๊ม
อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ประกอบด้วย:
 • ตู้ที่มาพร้อมหม้อแปลงและระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • แผงควบคุมพร้อมปุ่มสั่งงานและจอแสดงผลสำหรับอ่านข้อมูล
MP 204 ทำงานโดยมีค่าจำกัดที่ตั้งไว้สองชุด:
 • ค่าจำกัดเพื่อเตือน
 • ค่าจำกัดสำหรับตัดไฟ
อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ของ MP 204 พัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องปั๊ม ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายพอๆ กับมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มน้ำได้ใส่คุณสมบัติในการปกป้องที่คุณต้องการมาให้เต็มที่ แต่กลับติดตั้ง กำหนดค่า และใช้งานได้ง่าย
MP 204 ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
 • ความต้านทานของฉนวนก่อนเริ่มทำงาน
 • อุณหภูมิ (Tempcon, เซ็นเซอร์ Pt และ PTC/สวิตช์ความร้อน)
 • ไฟเกิน/ไฟขาด
 • แรงดันสูงเกิน/แรงดันต่ำเกิน
 • ลำดับเฟส
 • เฟสขาด
 • เพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor)
 • การใช้พลังงาน
 • ความเพี้ยนฮาร์โมนิก
 • เปิดและสตาร์ทคาปาซิเตอร์ (เฟสเดี่ยว)
 • ชั่วโมงทำงานและจำนวนการสตาร์ท

จุดเด่น

 • ติดตั้งได้ง่าย
 • ตั้งค่าได้ง่ายภายในสองนาที
 • ทำงานได้โดยไม่มีปัญหา

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120