หมวดหมู่

Quick Turn Nexus 200-II MSY

Quick Turn Nexus 200-II MSY

รายละเอียด

The QUICK TURN NEXUS 200-II MSY CNC turning center with Multi-Tasking capability brings ogether advanced technology, productivity and value to deliver exceptional performance for shops large and small.                    

Machine Specifications

 
Chuck size (Main / Second) 8" / 6"
Max. machining diameter  Ø380 mm
Travel (X / Y / Z) 230 mm / 100 mm /575 mm
Main spindle (30 min. rating 5000 min-1 (rpm), 18.5 kW (25 HP)
Second spindle (30 min. rating) 6000 min-1 (rpm), 15 kW (20 HP)
Rotary tool spindle (40% ED) 4500 min-1 (rpm), 7.5 kW (10 HP)
Max. bar material diameter Ø65 mm


 

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120