GT-HR PRESSURE TANK

ถังแรงดัน (PRESSURE TANK)

เป็นถังแรงดันทำจากเหล็กกล้าที่มีไดอะเฟรมทำจากยางที่เปลี่ยนไม่ได้ เติมลมไนโตรเจนจากโรงงาน

  • line icon
  • Facebook ไอคอนสังคม

DETAILS

GT-HR PRESSURE TANK


ถัง GT-HR เป็นถังแรงดันทำจากเหล็กกล้าที่มีไดอะเฟรมทำจากยางที่เปลี่ยนไม่ได้ เติมลมไนโตรเจนจากโรงงาน


การใช้งานที่แนะนำ: น้ำร้อน

NO DETAILED SPECIFICATION

REFERENCE

1/0

เครื่องจักรกลการเกษตร

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมระบบราง