top of page

การส่งมอบ และติดตั้งอย่างมืออาชีพ

                    เพื่อความสะดวกสบายของท่านเรามีบริการส่งสินค้าถึงบ้านพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำให้ความรู้พร้อมติดตั้งเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page