มินเซนฯ ร่วมกิจกรรมกับงาน

มินเซนฯ ร่วมกิจกรรมกับงาน "บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ทำบุญครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ทำบุญครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี  เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองเหมือด จ.กำแพงเพชร

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองเหมือด จ.กำแพงเพชร

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด จ.ตาก

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด จ.ตาก

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย อ.เมือง จ.ตาก

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย อ.เมือง จ.ตาก

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี ณ โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน อ.พล จ.ขอนแก่น

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน อ.พล จ.ขอนแก่น

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี ณ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี