top of page

“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร


“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

“ดอกกัด” คืออะไร?

ดอกกัด หรือที่เราเรียกกันว่า ดอกมิลลิ่ง หรือ ดอกเอ็นมิล คือเครื่องมือที่ช่วยในการตัดเฉือน (Cutting Tools) มีลักษณะปลายฟันคม เพื่อการขึ้นรูปชิ้นงานแต่ละชิ้นงานให้มีรูปทรงตามที่ต้องการ ทั้งในแง่ของการใช้งานหรือแม้แต่การทำให้เกิดความสวยงาม ในงานอุตสาหกรรมมีหลากหลายวิธีในการสร้างชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูโดยใช้ดอกสว่าน การทำเกลียวโดยใช้ดอกต๊าป หรือการกัดร่องโดยดอกกัด เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อน แต่การขึ้นรูปของชิ้นงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงและจำนวนฟ้นของดอกกัดด้วย วิธีการทำงานของดอกกัด จะยึดติดกับเครื่องมิลลิ่ง แล้วหมุนดอกกัดด้วยความเร็วสูงไปในทิศทางที่กำหนด เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ


“ดอกกัด” แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร


End Mill Cutters

จะเป็นดอกกัดที่มีคมตัดอยู่ที่ด้านปลายและด้านข้าง แบบเป็นชิ้นเดียวทั้งอัน ส่วนที่เป็นคมตัดแบบเปลี่ยนออกได้ชนิดจะมีขนาดเล็กกว่า มีคมตัดแบบคมตัดฟันตรงและแบบคมตัดฟันเอียงเป็นมุม มีทั้งแบบ 2 ร่อง และ 4 ร่อง แบบ 2 ร่อง คมตัดด้านปลายจะยาวไม่เท่ากัน เพื่อสามารถใช้สำหรับกัดงานในแนวดิ่งเหมือนกับการเจาะด้วยสว่านได้ แต่แบบ 4 ร่อง คมตัดตรงปลายจะมีรูอยู่ตรงกลาง ถ้าหากกัดในแนวดิ่งไม่ได้ เพราะวัสดุจะมีติ่งอยู่ตรงกลาง ซึ่งจะทำให้ดอกเอ็นมิลหักได้

“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

Solid End Milling Cutters

เป็นดอกเอ็นมิลที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งอัน บางชนิดจะเป็นแบบ Shell End Mill คือ จะมีส่วนที่เป็นลำตัวของดอกกัดและมีส่วนที่เป็นด้ามจับคนละชิ้น ดอกกัดชนิดนี้จะมีคมตัดอยู่รอบๆ ลำตัวและส่วนปลายของคมตัดจะมีแบบร่องตรงและแบบเอียงบิดเป็นมุม ส่วนก้านนั้นจะเป็นแบบก้านตรงและก้านเรียว ส่วนแบบ Shell End Mill จะเป็นแบบก้านเรียว

“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

Two Flute End-Mill หรือ Slot Drill

เป็นดอกกัดที่มี 2 คมตัดอยู่ที่ส่วนปลาย คมตัดออกแบบมาเพื่อให้กัดแนวศูนยก์ลางได้เหมือนดอกสว่าน มีทั้งแบบคมตัดอยู่ปลายด้านเดียวและแบบมีคมตัดทั้งสองปลาย

“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

Multiple Flute End Mill

เป็นดอกกัดที่มีแบบหลายคมตัด นั่นก็คือ มีตั้งแต่ 3, 4, 6 และ 8 คมตัด ซึ่งจะแปรตามขนาดของความโต ซึ่งมีขนาดถึง 50 มิลลิเมตร มีทั้งแบบปลายด้านเดียวและปลายสองด้าน


“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

Ball End - Mills

เป็นดอกกัดที่ใช้กัดหยาบ สามารถกดโลหะได้รวดเร็วมาก โดยใช้กำลังในการกดน้อย มีตั้งแต่ 3-8 ร่อง ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกกด


“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

Roughing End Mills

เป็นดอกกัดที่ใช้กัดหยาบ สามารถกัดโลหะได้รวดเร็วเช่นกัน โดยใช้กำลังในการกดค่อนข้างน้อย มีตั้งแต่ 3-8 ร่องขึ้นอยู่กับขนาดของดอกกด

“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

Insert-Type End Mill

เป็นดอกกัดที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งดอกกัดจะทำด้วยวัสดุเหล็กรอบสูงหรือคาไบด์ ถ้ามีขนาดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร จะมี 2 คมตัด แต่ถ้ามีขนาดมากกว่า 25 มิลลิเมตร จะมี 3-4 คมตัด


“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

T-Slot Milling Cutter

เป็นดอกกัดที่ใช้กัดร่องตัวที (T) จะใช้กัดแนวนอน โดยจะต้องใช้ดอกเอ็นมิลกัดในแนวดิ่งก่อน


“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

Woodruff Key Seat Cutters

เป็นดอกกัดชนิดพิเศษที่ออกแบบมา เพื่อกัดร่องลิ่มวงเดือน มีขนาดต้งัแต่เล็กจนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร มีทั้งแบบฟันตรงและฟันสลับ

“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

Shell End Mills

เป็นดอกกัดที่ตรงกลางจะมีรูไว้ เพื่อจับยึดด้านคมตัด ส่วนใหญ่จะเป็นมุมเอียง มีขนาดใหญ่กว่าเอ็นมิลธรรมดาไปจนถึงขนาด 150 มิลลิเมตร ใช้สำหรับกัดงานผิวราบ

“ดอกกัด” แต่ละประเภทการใช้งานอย่างไร

สำหรับดอกกัด หรือดอกเอ็นมิล (End Mill) มีหลากหลายชนิดและหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน ซึ่งต้องอยู่ที่ความต้องการใช้งานเป็นหลักว่าต้องการงานรูปแบบใด จึงค่อยเลือกใช้ดอกกัดรูปแบบนั้น ซึ่งเนื้อหาในบทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาทั้งหมด หากต้องการสอบถามหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ Machine Tools หรือ Cutting Tools ต่างๆ สามารถติดต่อทีมงานของ MINSEN MACHINERY ได้ที่ Contact Us

Kommentare


Agriculture

Agri_xl.jpg

Water System

Water_xl.jpg

Machine Tools

Machine_Tools_xl.jpg

Railway Solution

Railway_xl.jpg
bottom of page