top of page

มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง “ปันน้ำใจให้น้อง” จากโครงการห้องเรียนดิจิทัล Active Learning


มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง “ปันน้ำใจให้น้อง” จากโครงการห้องเรียนดิจิทัล Active Learningเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง “ปันน้ำใจให้น้อง” จากโครงการห้องเรียนดิจิทัล Active Learning ตามนโยบายของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. โดยได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย ซึ่งทางโรงเรียน ยังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน มินเซนแมชีนเนอรี่ เห็นถึงความสำคัญ และเราพร้อมที่จะสนับสนุนในการเรียนรู้ของนักเรียนไทย ให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามทันเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


Bình luận


เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page