top of page

ระบบยกรถไฟแบบติดตั้งใต้พื้น

อัปเดตเมื่อ 17 ส.ค. 2564

ระบบยกรถไฟแบบติดตั้งใต้พื้น

ถูกออกแบบเพื่อสำหรับการยกรถไฟขึ้นและลง สำหรับการซ่อมบำรุงรถไฟ และการเปลี่ยนชุดล้อ, แคร่ และ

อุปกรณ์อื่นๆ


โดยระบบการยก และอุปกรณ์รองรับตัวรถ ถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งระดับหรือตำแหน่งแรกเริ่มการยกของอุปกรณ์ยกรถไฟแบบติดตั้งใต้พื้นจะอยู่ที่ระดับ “ศูนย์” ระดับเดียวกับระดับราง (T.O.R.) ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ยกไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้อุปกรณ์อื่นสามารถทำงาน หรือวิ่งผ่านที่ระดับความสูง “ศูนย์” หรือระดับการทำงานหลัก


تعليقات


เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page