ระบบยกรถไฟแบบติดตั้งใต้พื้น

อัปเดตเมื่อ ส.ค. 17

ระบบยกรถไฟแบบติดตั้งใต้พื้น

ถูกออกแบบเพื่อสำหรับการยกรถไฟขึ้นและลง สำหรับการซ่อมบำรุงรถไฟ และการเปลี่ยนชุดล้อ, แคร่ และ

อุปกรณ์อื่นๆ


โดยระบบการยก และอุปกรณ์รองรับตัวรถ ถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งระดับหรือตำแหน่งแรกเริ่มการยกของอุปกรณ์ยกรถไฟแบบติดตั้งใต้พื้นจะอยู่ที่ระดับ “ศูนย์” ระดับเดียวกับระดับราง (T.O.R.) ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ยกไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้อุปกรณ์อื่นสามารถทำงาน หรือวิ่งผ่านที่ระดับความสูง “ศูนย์” หรือระดับการทำงานหลัก


เครื่องจักรกลการเกษตร

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมระบบราง