ระบบอัดอากาศ

เป็นระบบที่สร้างลมในโรงซ่อมบำรุง ระบบอัดอากาศจะจ่ายอากาศบริสุทธิ์ให้กับอุปกรณ์ในโรงปฏิบัติการซ่อมบำรุงในแต่ละแห่ง และสำหรับการใช้งานทั่วไปในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่หรือแบบหมุน จะมาพร้อมเครื่องทำลมแห้งและถังลมโดยจะถูกติดตั้งในสถานีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุด ด้วยระบบการตรวจสอบขั้นสูงและ IoT (Internet of Thing - อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) สำหรับในอุตสาหกรรม 4.0 จึงสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลขณะที่มีการใช้งานและทราบถึงสถานะของระบบอัดอากาศนี้ได้ง่ายและรวดเร็ว

เครื่องจักรกลการเกษตร

Agri_xl.jpg

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Water_xl.jpg

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

Machine_Tools_xl.jpg

อุตสาหกรรมระบบราง

Railway_xl.jpg