อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และการบริการทางการแพทย์

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และการบริการทางการแพทย์ ถือเป็นเรื่องหลักที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราโดยตรง ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต อุปกรณ์สำหรับการรักษาจำนวนมากใช้การปลูกถ่ายหรือฝังเข้าไปในอวัยวะผู้ป่วย เช่น สายสวน ข้อต่อเทียมและเครื่องกระตุ้นหัวใจ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงต้องมีความแม่นยำสูง ได้มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยน้อยที่สุด

.

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ (MSM) จึงเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อคัดเลือกและส่งมอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องตัดเฉือน และเครื่องกลึงที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการไทยเพื่อคิดค้น ต่อยอด และยกระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งมีความเฉพาะเจาะจง เหมาะสำหรับการรักษารายบุคคลมากยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพของไทยมีความโดดเด่น มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันในเวทีโลก

ดู 4 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร

Agri_xl.jpg

ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Water_xl.jpg

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

Machine_Tools_xl.jpg

อุตสาหกรรมระบบราง

Railway_xl.jpg