top of page

สร้างและบริจาค ระบบน้ำดื่มจากบ่อบาดาลให้กับ โรงเรียนกุดขมิ้น จังหวัดชัยภูมิ


สร้างและบริจาค  ระบบน้ำดื่มจากบ่อบาดาลให้กับ โรงเรียนกุดขมิ้น จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบริษัท 67 ปี ทาง มินเซนแมชีนเนอรี่ และ บริษัท พันธมิตร ได้ร่วมสร้างและบริจาคระบบน้ำดื่มจากบ่อบาดาลให้กับรร.กุดขมิ้น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เป็นสะพานบุญในการบริจาคครั้งนี้ เนื่องจากรร.บ้านกุดขมิ้น ขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ และปริมาณสูบน้ำในปัจจุบันสามารถดูดน้ำได้น้อย และมีคราบดินตะกอนจำนวนมาก ทางมินเซนแมชีนเนอรี่ จึงได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรอย่าง อินเตอร์วอเตอร์ในการติดตั้งระบบน้ำบาดาล รวมทั้งบ้านกรองน้ำดื่ม เพื่อให้เด็กๆ และคุณครูในโรงเรียน ได้มีน้ำสะอาดไว้ดื่มใช้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้บริจาคเครื่องตัดหญ้าสิงห์สยามจำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งกระติกน้ำ 40 ชุด และ ปิ่นโต 40 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วยComments


เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page