top of page

พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตปั้มน้ำ LEO ที่เมืองไท่โจว ประเทศจีน

อัปเดตเมื่อ 23 ม.ค.


มินเซนแมชีนเนอรี่ พาลูกค้า เยี่ยมชมโรงงานปั้มน้ำ LEO ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

มินเซนแมชีนเนอรี่ และ ลีโอ (ประเทศไทย) ได้พาลูกค้า เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตปั้มน้ำ LEO ที่เมืองไท่โจว ประเทศจีน โดย LEO เป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำคุณภาพสูง ภายใต้มาตรฐานการผลิตแบบยุโรป และสาขาทั้งหมดทั่วโลกถึง 8 สาขา ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทางเราได้เยี่ยมชมการผลิตปั้มน้ำภายในโรงงาน ที่มีการผลิตมาตราฐานทุกชิ้นส่วน พร้อมทั้งได้เข้าร่วมอบรมสินค้า และเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการปั้มน้ำทุกรูปแบบของลูกค้าภายในอนาคต
Kommentare


เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page