top of page

ตราช้าง

2 กก.

จาระบี ขนาด 2 กก.

จาระบีลิเธียม - สูตรพิเศษ ใช้กับรถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของคูโบต้า วิธีใช้ : ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วน (1 ลัง = 6 กระปุก)

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

REFERENCE

Agriculture

Agri_xl.jpg

Water System

Water_xl.jpg

Machine Tools

Machine_Tools_xl.jpg

Railway Solution

Railway_xl.jpg
bottom of page