top of page

Grundfos

DP

ปั๊มน้ำเสีย (WASTE WATER PUMP)

Model : DP 


ปั๊มจุ่มสำหรับสูบน้ำท่วมและน้ำบาดาล 

ปั๊มน้ำเสียขนาดเล็ก 

ใบพัดเป็นแบบกึ่งเปิด (SEMI-OPEN) 

ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ 

ใบพัดเป็นเหล็กหล่อเหนียว 

ปริมาณสูบ 1 - 46 ลูกบาก์ศเมตร/ชม. แรงดัน 25 เมตร

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น DP ได้รับการออกแบบมาสำหรับสูบน้ำที่ระบายทิ้งและน้ำบาดาลภายในหรือรอบๆ บริเวณบ้านพักอาศัย ฟาร์ม และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้ยังเหมาะสำหรับใช้บรรเทาภัยน้ำท่วม และใช้เป็นเครื่องสูบน้ำอุปโภคบริโภคในไร่ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อีกด้วย 


เครื่องสูบน้ำรุ่น DP ติดตั้งเครื่องกรองด้านดูด (suction strainer) เป็นแท่นรองตัวเครื่อง เครื่องกรองมีช่องให้อนุภาคของแข็งขนาดไม่เกิน 10 มม. ผ่านได้ ซึ่งเป็นขนาดใหญ่สุดของช่องใบพัดผ่านปั๊มรุ่น DP เครื่องกรองนี้สามารถถอดได้ง่ายเพื่อทำความสะอาดและตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์ของปั๊ม 


ใบพัดสำหรับรุ่น DP เป็นแบบหลายครีบกึ่งเปิด (semi-open multivane design) ระยะของใบพัดสามารถปรับแต่งได้ง่าย โดยแค่ขันหรือคลายสกรูที่ด้านล่างของฝาครอบท่อทางเข้า (suction cover) 


เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้เหมาะสำหรับ

 • น้ำทิ้งและน้ำผิวดิน 

 • น้ำบาดาล 

 • น้ำจากกระบวนการอุตสาหกรรมที่ไม่มีของแข็งหรือเส้นใยปะปน 


คุณสมบัติและข้อดี 

 • การต่อปลั๊กสายไฟ (Cable plug) 

 • การต่อที่ยึดแบบพิเศษ (Unique clamp) 

 • ที่จับสำหรับยกขึ้นออกแบบมาเป็นพิเศษ 

 • ซีลเพลาชนิดตลับ (Cartridge shaft seal) แบบพิเศษ 

 • ดีไซน์โมดูลาร์แยกชิ้นได้ 

 • ตลับลูกปืนรองรับการทำงานหนัก 


จุดเด่น 

 • การต่อปลั๊กสายไฟ (Cable plug) 

 • การต่อที่ยึดแบบพิเศษ (Unique clamp) 

 • ซีลเพลาชนิดตลับ (Cartridge shaft seal)

REFERENCE

เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page