top of page

Grundfos

SQFlex

ปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และลม

Model : SQFlex


ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SQFlex เป็นระบบสูบจ่ายน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ใช้พลังงานจากธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SQFlex เป็นระบบสูบจ่ายน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องสูบน้ำรุ่น SQFlex ติดตั้งมอเตอร์แม่เหล็กถาวร (permanent magnet motor) ซึ่งช่วยให้ใช้พลังงานจากธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบปั๊มสามารถแก้ปัญหาการสูบจ่ายน้ำในพื้นที่ห่างไกลซึ่งขาดแคลนน้ำและไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้าไม่แน่นอนได้อย่างยอดเยี่ยม


กังหันลมและแผงโซลาร์ SQFlex ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศของพื้นที่ที่กำหนด แบตเตอรี่สำรองสามารถเก็บพลังงานส่วนเกินที่ผลิตขึ้นและนำมาใช้เมื่อไม่มีพลังงานจากธรรมชาติ


SQFlex เป็นมากกว่าเครื่องสูบน้ำ – มันเป็นระบบอัจฉริยะสมบูรณ์แบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งมาในตัวทำให้เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟกระแสตรงและกระแสสลับโดยไม่ต้องใช้เครื่องแปลงไฟจากภายนอก

ในกลุ่มนี้มีปั๊มทั้งหมดสิบขนาดด้วยกัน: เป็นเครื่องสูบน้ำแบบ helical rotor สี่ตัว สำหรับใช้ในที่ที่ต้องการแรงดันน้ำสูง และเป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งหกตัว สำหรับใช้ในที่ที่ต้องการอัตราการไหลสูง


การใช้งาน

ระบบ SQFlex เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ห่างไกล :

 • หมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล บ้านหลังเล็ก

 • ไร่และระบบรดน้ำในเรือนกระจก

 • เกมพาร์ค (Game parks) และเกมฟาร์ม (game farms)

 • เขตอนุรักษ์


คุณสมบัติและข้อดี

 • แหล่งพลังงานหมุนเวียน: แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือกังหันลม

 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ติดตั้งได้ง่าย

 • แหล่งน้ำที่วางใจได้

 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ

 • ระบบป้องกันน้ำขาด


จุดเด่น

 • พลังงานหมุนเวียน

 • ประสิทธิภาพสูง

 • ใช้งานได้หลายอย่าง

REFERENCE

Agriculture

Agri_xl.jpg

Water System

Water_xl.jpg

Machine Tools

Machine_Tools_xl.jpg

Railway Solution

Railway_xl.jpg
bottom of page