top of page

ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล (LD Depot)

ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล (LD Depot - Red Line)


  • เราได้ออกแบบ, จัดส่ง และติดตั้งอุปกรณ์ซ่อมบำรุงสำหรับรถไฟทางไกลมากกว่า 50 อุปกรณ์ที่โรงซ่อมบำรุงกรุงเทพฯ โดยอุปกรณ์หลักๆที่เราได้ทำการดำเนินการติดตั้งไป ได้แก่ เครื่องล้างรถไฟ,เครื่องสูบของเสียจากห้องน้ำรถไฟ, เครื่องพ่นสี และห้องพ่นสี, เครืองกลึงล้อรถไฟ, เครื่องยกรถไฟแบบซิงค์โครไนซ์, ระบบเปลี่ยนแคร่รถไฟ, เครื่องล้างแคร่รถไฟแบบอัตโนมัติ, เครื่องล้างแผงคอนเดนเซอร์แอร์รถไฟ และเครื่องชาร์จแบตเตอรรี่ รวมไปถึงยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายที่เราได้ทำการติดตั้ง เพื่อช่วยให้การทำงานซ่อมบำรุงรถไฟเป็นไปอย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ และในโครงการงานติดตั้งอุปกรณ์โรงซ่อมบำรุง เราได้ประสานงานร่วมมือกับลูกค้า และผู้ผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านเครื่องกลที่ครบถ้วน เพื่อให้การออกแบบโดยรวมของโรงซ่อมบำรุงนั้นถูกต้อง และมีประสิทธิผลมากที่สุด รวมทั้งเรายังได้ประสานกับฝ่ายติดตั้งงานระบบราง เพื่อให้งานติดตั้งอุปกรณ์ของเราเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้อง รวมไปถึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ของเราสามารถทำงานร่วมกับงานติดตั้งจากระบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย


  • นอกจากงานติดตั้งแล้ว เรายังมีการดำเนินงานเกี่ยวกับงานแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานติดตั้งของอุปกรณ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักการด้านวิศวกรรม โดยงานวิศวกรรมโยธาที่เราได้ดำเนินการไป ได้แก่ งานก่อสร้างฐานของเครื่องล้างรถไฟ และงานติดตั้งท่อระบายน้ำระหว่างอุปกรณ์ล้าง และถังบำบัดน้ำคอนกรีตใต้ดิน, งานฐานรากของเครื่องเปลี่ยนแคร่รถไฟ, งานฐานรากของถังบำบัด และงานก่อสร้าง sump pit สำหรับอุปกรณ์สูบถ่ายของเสียจากรถไฟ,งานติดตั้งท่อใต้ดินระหว่างชานชะลาสูบถ่าย และเครื่องสูบถ่ายของเสียรถไฟโดยวิธีการเจาะดึงท่อลอด (HDD), โครงสร้างฐานคอนกรีตสำหรับเครื่องทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์แอร์รถไฟ, งานติดตั้งโครงสร้างคานหูช้างสำหรับเครนแบบเหนือหัว, งานติดตั้งสถานี และระบบแก๊ส LPG สำหรับเครื่องทำความร้อนของเครื่องพ่นสี อบสี และงานก่อสร้างระบบระบายน้ำสำหรับเครื่องล้างแคร่รถไฟอัตโนมัติ


  • มากไปกว่านั่น หลังจากการทดสอบร่วมกับระบบอื่นๆเรียบร้อย เรายังได้ประสานงานกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต ในหลายๆประเทศ เพื่อที่จะเข้ามาทำการอบรม และถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถใช้งาน และดูแลอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย


  • หลังจากการส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้กับทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เรายังมีทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคที่จะคอยช่วยเหลือ และดูแลลูกค้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

Long Distance (LD) Depot Facilities and Equipment

Long Distance (LD) Depot Facilities and Equipment for the Construction of Mass Transit System Project in Bangkok (Red Line)


  • We designed, delivered and installed more than 50 equipment for the Long Distance (LD) Depot in Bangkok Thailand. The major equipment that we installed including but not limited to Train Washing Plant, Control Emission Toilet equipment, Paint Booth, Underfloor Wheel Lathe, Synchronized Lifting Jacks, Bogie Exchange System, Automatic Bogie Wash, AC Condenser Washing Tank and Battery Charger equipment. The Depot Workshop Equipment (DWE) project required numerous internal and external interfaces among various stakeholders. For the mechanical interface, we provided equipment details and coordinated with customer and suppliers to ensure the correct design of the mechanical system. Additionally, we constantly coordinated with the Track Work (TRW) team to make sure that the equipment installation aligns with on-site condition.


  • Furthermore, there were several civil modifications that we had to modified in order to successfully install the equipment. The civil modifications including but not limited to the construction of Train Washing Plant foundation and trench between underground concrete tank, Bogie Exchange System foundation, septic tank foundation and sump pit for Control Emission Toilet (CET) equipment, underground pipe and sleeve pulling from CET platform to pump house by using Horizontal Directional Drilling (HDD) procedure, slab concrete for AC Condenser Washing Tank, corbel installation for the overhead crane, LPG system installation for Paint Booth heater and construction of drainage system for Automatic Bogie Washing Plant.


  • Moreover, after we successfully completed the testing and commissioning, we coordinated with world-class supervisors from various countries to come and conduct training and transfer of technology to the end users to make sure that the clients can operate the equipment correctly and smoothly.


  • After the project is completed and handed over to the State Railway of Thailand (SRT), we still have our engineers and technicians to continue to support the clients.
เครื่องจักรกลการเกษตร
Agri_xl.jpg
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
Water_xl.jpg
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Machine_Tools_xl.jpg
อุตสาหกรรมระบบราง
Railway_xl.jpg
bottom of page